Ali Al-Hassan har ferie i uke 28, 29 og 30.

I uke 30 har vi legevikar som vil være her på kontoret.

Ellers ønsker vi alle en god sommer!