Fastlege Ali Al-Hassan har sluttet i jobben som fastlege på Frakkagjerd legesenter. 

Lege Leif Steffensen starter opp i vikariat fra 29.04.24, og vil da overta pasientlisten til Al-Hassan. 

Ved spørsmål vedr. dette er det ønskelig at pasienter tar kontakt via sms, eller via Helserespons sin app for å unngå stor belastning på telefon.